Foto van Kaat Simaeys Kaat Simaeys

Foto van Kaat Simaeys

Bewustwording, erkennen en herkennen
wat in je leeft,
en dan de stap zetten naar verandering.

De valkuilen van deze tijd:

We leven grotendeels vanuit de geconditioneerde overtuiging 'niet goed genoeg' te zijn, en presteren nóg meer, we gaan tot het uiterste, over onze grenzen heen. We doen ons uiterste best om te voldoen aan andermans verwachtingen zonder echt te voelen of te ervaren wat het met ons doet.

We gaan in verzet bij wat zich aandient en raken er ' fysiek (en mentaal) volledig door uitgeput' We voelen meer en meer weerstand en proberen nog meer controle uit te oefenen. We missen het vertrouwen in het leven en onze gedachten gaan met ons aan de haal. We vinden geen innerlijke rust of ruimte meer.

In het leven loop je tegen heel wat problemen, pijn, onvermogen of beperkingen aan.

Je kan het niet altijd alleen; steun en een visie van buitenaf kan je net díe aanzet geven die je nodig hebt om vooruit te komen, om net tot dát inzicht en die bevrijding te komen die jou verder helpt.

Wil ook jij uit deze verkramping stappen naar een gevoel van vrijheid? Ben je bereid jouw gedachten te gaan zien voor wat ze zijn in plaats van dat jouw gedachten een loopje met je nemen? Wil je gaan leven vanuit zachte acceptatie in plaats vanuit strijd en innerlijk verzet?

Mijn doel bestaat er in jou dichter bij een ontmoeting met jezelf te brengen. Wanneer jij je bewust wordt van jezelf, van tot nu toe onbewuste gebieden en gedragingen, word je ook bewust van jouw gevoelens daarbij. Je mag ertoe komen om die gevoelens naar buiten te brengen, voordat jouw lichaam dat middels ziekte of via lichamelijke problemen doet.

Innerlijke rust

Echt leven is eveneens uit de conditioneringen van onze jeugd stappen, door te praten over wat er speelt en werkelijk te ervaren wat er is, kan je inzicht krijgen in het verhaal dat zich aandient, waardoor er ruimte en innerlijke rust ontstaat.

Stresscouncelling

Mensen zoeken het geluk in dingen buiten zichzelf en niet in "thuiskomen bij zichzelf" en zo ontstaan allerlei crississen. Identificaties en verhalen bedekken de waarheid. Herkenning is hierbij heel erg belangrijk. Dingen verschijnen, komen en gaan, doch als er zich een probleem stelt, schieten mensen onmiddellijk in de weerstand.

Als de weerstand wegvalt dan kan alles gewoon ontvangen worden en dan ga je een immense rust ervaren. Je kan je daarbij laten helpen, op voorwaarde dat jij je wil laten helpen en dat je wil luisteren.

Vanaf het moment dat je een begin maakt met het opruimen van jouw "moet-programma's", van jouw (nog) niet-bewuste innerlijke onvrijheden, stel jij jezelf, en daarmee jouw leven en lichaam, alle nodige energie en zorg ter beschikking.

Ikzelf ben in de eerste plaats gegroeid in mijn wijsheid door eigen ervaring.

Ik heb de wens je op sleeptouw te nemen naar innerlijk onontgonnen gebieden en je ertoe aan te zetten de onzin te laten voor wat het is en je te focussen op wat er werkelijk toe doet en dat IS wat er ECHT IS op de allereerste plaats .

Bij individuele coaching gaan we onder intensieve begeleiding dieper in op wie je bent, wat je drijft, waarom je doet wat je doet.

Evengoed kan daar sollicitatietraining bij komen kijken, je eigen sterktes en zwaktes uitdiepen, beter/anders communiceren, dieper ingaan op bepaalde levensvragen, spirituele vragen, ademhalingsoefeningen, yogahoudingen enz....

Tegenslagen en mindere momenten horen bij het leven, maar jouw houding en aanpak zal veranderen en je zal je gesterkt voelen en beter in je vel komen te zitten.

      HET LEVEN WIL VOLUIT,
 GELEEFD EN BELEEFD WORDEN.

      Geniet ervan.
Dit is zoals het bedoeld is te zijn
       GENIET!