Leef Bewuster    


Bewustwording, erkennen en herkennen         
wat in je leeft,                                
en dan de stap zetten naar verandering.        

Welkom bij 'leefbewuster.be'

De Valkuilen van deze tijd: 
We leven grotendeels vanuit de geconditioneerde overtuiging 'niet goed genoeg' te zijn, en presteren nóg meer, we gaan tot het uiterste, over onze grenzen heen. We doen ons uiterste best om te voldoen aan andermans verwachtingen zonder echt te voelen of te ervaren wat het met ons doet.

We gaan in verzet bij wat zich aandient en raken er ' fysiek (en mentaal) volledig door uitgeput' We voelen meer en meer weerstand en proberen nog meer controle uit te oefenen. We missen het vertrouwen in het leven en onze gedachten gaan met ons aan de haal. We vinden geen innerlijke rust of ruimte meer.

In het leven loop je tegen heel wat problemen, pijn, onvermogen of beperkingen aan.

Je kan het niet altijd alleen; steun en een visie van buitenaf kan je net díe aanzet geven die je nodig hebt om vooruit te komen, om net tot dát inzicht en die bevrijding te komen die jou verder helpt.

Wil ook jij uit deze verkramping stappen naar een gevoel van vrijheid? Ben je bereid jouw gedachten te gaan zien voor wat ze zijn in plaats van dat jouw gedachten een loopje met je nemen? Wil je gaan leven vanuit zachte acceptatie in plaats vanuit strijd en innerlijk verzet?

Mijn doel bestaat er in jou dichter bij een ontmoeting met jezelf te brengen. Wanneer jij je bewust wordt van jezelf, van tot nu toe onbewuste gebieden en gedragingen, word je ook bewust van jouw gevoelens daarbij. Je mag ertoe komen om die gevoelens naar buiten te brengen, voordat jouw lichaam dat middels ziekte of via lichamelijke problemen doet.

Mobirise"Echt leven is eveneens uit de conditioneringen van onze jeugd stappen, door te praten over wat er speelt en werkelijk te ervaren wat er is, kan je inzicht krijgen in het verhaal dat zich aandient, waardoor er ruimte en innerlijke rust ontstaat."Over mezelf


Mijn naam is Kaat Simaeys, ik ben geboren te Oudenaarde (B) in 1967 en ben opgeleid aan het Centraal Instituut voor Alternatieve scholing (CIVAS) in Nederland. 

Mijn eerste stappen naar bewustwording zette ik reeds op vroege leeftijd, gedreven in mijn zoektocht naar de ontkrachting van een persoonlijke innerlijke onrust en onvrijheid. Gedreven ook om te weten, te ervaren, te groeien en te leren. Ervaring blijft nog altijd de sterkste leerschool. Ik maakte hierbij kennis met hypnose, runen, psychotherapie, Speyertherapie, Shiatsu, voetreflexologie, bloesemremedies, numerologie, astrologie, homeopathie, osteopathie, acupressuur, yoga, transformational breathing, NEI, chakrabalancing, healing, Chineng Chi Gong, aromatherapie, edelstenen, Vipassana meditatie, Marcostherapie, Advaita Vedanta... .

Ik doorliep vervolgens aan het Centraal Instituut Voor Alternatieve Scholing (CIVAS) te Nederland de opleiding tot stresscounseller / coach en slaagde met grootste onderscheiding. Gegroeid door eigen ervaring, belezenheid en voortdurend aan mezelf werken heb ik meer psychologische inzichten en diepgaande mensenkennis verworven. Mijn hart voor mensen en mijn empathisch vermogen zijn hierbij eveneens drijfveren.

Men kan dus bij mij terecht voor stresscounselling / coaching, waarbij het mijn doel is mensen te helpen bewust te worden van hun knelpunten en daarmee hun gevoelsproblemen boven water te brengen.

 Bij stresscounselling wil ik hen leren hoe meer tot zichzelf te komen en zich te bevrijden van de angst en bezorgdheid die zoveel mensen met zich meedragen en anderzijds bouwen aan een innerlijk evenwicht en diepe kracht. Alsook voor sollicitatietraining, vergroten van je talenten en het vlotter bereiken van je doelen. Kortom voor algemene ontplooiing.  

Onder intensieve begeleiding (coaching) is het de bedoeling licht te werpen op ZIJN en LEVEN. Ik heb de wens hen op sleeptouw te nemen naar innerlijk onontgonnen gebieden, hen te motiveren, te ondersteunen, een spiegel voor te houden en hen ertoe aan te zetten voluit het leven te leven en te beleven.

 

HET LEVEN WIL VOLUIT, GELEEFD EN BELEEFD WORDEN.
      Geniet ervan.
Dit is zoals het bedoeld is te zijn GENIET!  Mensen zoeken het geluk in dingen buiten zichzelf en niet in "thuiskomen bij zichzelf" en zo ontstaan allerlei crississen. Identificaties en verhalen bedekken de waarheid. Herkenning is hierbij heel erg belangrijk. Dingen verschijnen, komen en gaan, doch als er zich een probleem stelt, schieten mensen onmiddellijk in de weerstand.

Als de weerstand wegvalt dan kan alles gewoon ontvangen worden en dan ga je een immense rust ervaren. Je kan je daarbij laten helpen, op voorwaarde dat jij je wil laten helpen en dat je wil luisteren.
Vanaf het moment dat je een begin maakt met het opruimen van jouw "moet-programma's", van jouw (nog) niet-bewuste innerlijke onvrijheden, stel jij jezelf, en daarmee jouw leven en lichaam, alle nodige energie en zorg ter beschikking.

Mobirise

Ikzelf ben in de eerste plaats gegroeid in mijn wijsheid door eigen ervaring.

Ik heb de wens je op sleeptouw te nemen naar innerlijk onontgonnen gebieden en je ertoe aan te zetten de onzin te laten voor wat het is en je te focussen op wat er werkelijk toe doet en dat IS wat er ECHT IS op de allereerste plaats .

Bij individuele coaching gaan we onder intensieve begeleiding dieper in op wie je bent, wat je drijft, waarom je doet wat je doet.

Evengoed kan daar sollicitatietraining bij komen kijken, je eigen sterktes en zwaktes uitdiepen, beter/anders communiceren, dieper ingaan op bepaalde levensvragen, spirituele vragen, ademhalingsoefeningen, yogahoudingen enz....

Tegenslagen en mindere momenten horen bij het leven, maar jouw houding en aanpak zal veranderen en je zal je gesterkt voelen en beter in je vel komen te zitten.

Adres

Kaat Simaeys
Life Coach-gesprekstherapie
Robert Rinskopflaan 69
B- 9050 Gentbrugge
BTW: BE:585.868.113


Consultatie enkel na afspraak.  

Contacten

Email: info@leefbewuster.be
Tel: 0497 455 175
www.leefbewuster.be  

Site was made with Mobirise template